Certificate Energetice

Contact

Obligativitatea intocmirii unui certificat energetic

Conform Legii 372/2005 si a Legii 159/2013, intocmirea certificatului de performanta energetica este obligatorie pentru urmatoarele categorii de cladiri:

  • blocuri de locuit (apartamente, garsoniere);
  • locuinte unifamiliale;
  • cladiri de birouri;
  • cladiri de invatamant;
  • spitale;
  • restaurante;
  • hoteluri;
  • cladiri destinate serviciilor pentru comert sau activitatilor sportive;
  • pentru alte tipuri de cladiri ce consuma energie, indiferent de tipul acesteia.

In cazul lipsei certificatului de performanta energetica la vanzarea-cumpararea  sau inchirierea unui imobil, acest document este supus nulitatii relative si poate fi atacat in instanta.

Procesul-verbal încheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neînsotit de o  copie de certificat energetic este nul de drept.

Conform Legii 372/2005, actualizata conform Legii 159/2013 , la încheierea contractului de vânzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar.
De asemenea, este precizat in legea mai sus numita, faptul ca, la data înregistrarii contractului de vânzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie a certificatului energetic, iar originalul va ramane la proprietar.
Contractele de vânzare-cumparare încheiate fara respectarea acestor prevederi sunt supuse nulitatii relative si pot fi atacate in instanta.

Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se închiriaza, investitorul/proprietarul/ administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului chirias, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificatul de performanta energetica, astfel încât acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o închirieze, dupa caz.

Si in acest caz, contractele de inchiriere incheiate fara a exista un certificat energetic sunt supuse nulitatii relative si pot fi atacate in instanta.

Pentru cladirile care se construiesc, certificatul energetic se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului/ administratorului si este prezentat de catre acesta, în original, comisiei întrunite în vederea receptiei la terminarea lucrarilor. Certificatul energetic se anexeaza, în copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei. Procesul-verbal încheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neînsotit de copia de pe certificat este nul de drept.